Regulamin konkursu „Konkurs Rozvituś”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest właściciel marki Rozvita firma P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość, Polska

cel konkursu: Promocja produktów marki Rozvita

Nagrody ufundowane są przez P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz
ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość Polska
Osoba do kontaktu: Ewelina Kondrakiewicz-Matwiej kontakt@rozvita.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach
organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich
pierwsze publiczne wykorzystanie.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Konkurs trwa od 16.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

Polega na wysłaniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Rozvita- Roztoczańska Vitamina – Zamość | Facebook komentarza na pytanie konkursowe. 10 odpowiedzi z największą ilością lajków zostanie nagrodzonych zestawami frytek i chipsów Rozvita.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy z uwzględnieniem że praca zostanie wykonana prze osobę niepełnoletnią a przedstawiciel ustawowy lub rodzic prześle ją w wiadomości na pofilu Rozvita- Roztoczańska Vitamina – Zamość | Facebook
 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatorów.
 • Każdy może wysłać nieograniczoną ilość wpisów z odpowiedziami na pytanie konkursowe.
 • Wygrywa 10 odpowiedzi o największej ilości lajków do 30 kwietnia 2021 r. – potwierdzonych przez komisję w składzie: Joanna Sulowska, Ewelina Kondrakiewicz-Matwiej, Justyna Czernij.
 • Nagrody w formie zestawu 5 paczek 40 g frytek i chipsów jabłkowych Rozvita będzie można odebrać w biurze firmy tj: P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość lub zostaną wysłane na wskazany adres przez osoby nagradzane w Konkursie Rozvituś do dnia 15 maja 2021 r.

Nagrody

 • 2 paczki 40 g frytek jabłkowych i 3 paczki 40 g chipsów jabłkowych Rozvita o wartości łącznej 22,60 pln.
 • Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 • Brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.
 • Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych (np. adres do wysyłki do 15 maja 2021 r.)

Reklamacje

 • Reklamacje można składać do 10 maja 2021 r. Listownie na adres P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2 22-400 Zamość do Eweliny Kondrakiewicz-Matwiej. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis.

Postanowienia końcowe

 • Każdy uczestnik wysyłający odpowiedzi ma obowiązek akceptacji regulaminu, jeśli Uczestnik chce wziąć udział w Konkursie Rozvituś.
 • Informację o wygranej w konkursie organizator indywidualnie przekaże messengerem do Uczestnika konkursu do dnia 5 maja 2021 r..
 • W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.