Regulamin konkursu „Konkurs: Dzień Dziecka z Rozvita”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest właściciel

cel konkursu: Promocja produktów marki Rozvita marki Rozvita firma P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość, Polska

Nagrody ufundowane są przez P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz
ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość Polska
Osoba do kontaktu: Joanna Sulowska joannas@rozvita.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach
organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich
pierwsze publiczne wykorzystanie.
Osoby nadsyłające odpowiedzi, czy prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Konkurs trwa od 10.05.2021 r. do 23.05.2021 r.

Polega na wysłaniu komentarza pod postem konkursowym na profilu Rozvita- Roztoczańska Vitamina – Zamość | Facebook.

UWAGA: Miło widziane zdjęcia z frytkami i chipsami Rozvita lub reklamami z logotypem Rozvita (banery, ekspozytory, standy, plakaty). Kto jadł nasze frytki i chipsy? Kto może zachęcić innych do poznania ich wspaniałego smaku?

5 odpowiedzi z największą ilością lajków zostanie nagrodzonych zestawem prezentowym z maskotką Rozvituś.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy z uwzględnieniem, że praca zostanie wykonana przez osobę niepełnoletnią a przedstawiciel ustawowy lub rodzic prześle ją w wiadomości na profilu Rozvita- Roztoczańska Vitamina – Zamość | Facebook
 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatorów.
 • Każdy może wysłać nieograniczoną ilość wpisów z odpowiedziami na pytanie konkursowe.
 • Wygrywa 5 odpowiedzi o największej ilości lajków do 23 maja 2021 r. – potwierdzonych przez komisję w składzie: Joanna Sulowska, Ewelina Kondrakiewicz-Matwiej, Justyna Czernij.
 • Nagrody w formie zestawu prezentowego z maskotką Rozvituś, 3 opakowaniami 40 g. chipsów i 2 opakowaniami 40 g. frytek jabłkowych Rozvita będzie można odebrać w biurze firmy tj: P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość lub zostaną wysłane na wskazany adres przez osoby nagradzane w Konkursie Rozvituś. Wysyłka nagród nastąpi w dniu 26 maja 2021 r.

Nagrody

 • Zestaw prezentowy Rozvituś o wartości 44 pln.
 • Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 • Brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.
 • Uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych (np. adres do wysyłki do 25 maja 2021 r.)

Reklamacje

 • Reklamacje można składać do 30 maja 2021 r. Listownie na adres P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2 22-400 Zamość do Joanny Sulowskiej. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis.

Postanowienia końcowe

 • Każdy uczestnik wysyłający odpowiedzi ma obowiązek akceptacji regulaminu, jeśli Uczestnik chce wziąć udział w Konkursie Rozvituś.
 • Informację o wygranej w konkursie organizator indywidualnie przekaże messengerem do Uczestnika konkursu do dnia 24 maja 2021 r..
 • W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.