Konkurs artystyczny dla dzieci zorganizowany przez Suszarnie owoców Rozvita

tytuł pracy: „Moje ulubione zwierze”

Kochani mamy niespodziankę w postaci konkursu dla najmłodszych. Konkurs odbywa się na naszym facebooku: https://www.facebook.com/RoztoczanskaVitamina/photos/pcb.235289887878505/235287134545447/?type=3&theater

Zasady konkursu są bardzo proste:

Należy stworzyć pracę o tematyce: moje ulubione zwierze, wysłać pracę w wiadomości na naszego facebooka z imieniem i wiekiem dziecka które je stworzyło.
Prace nadsyłamy od 16.04.2020 do 30.04.2020.
Konkurs wygrywa praca, która otrzyma największą ilość pozytywnych komentarzy.
Do wygrania 30 paczuszek chipsów jabłkowych Rozvita.
Taki zapas chipsów jabłkowych z powodzeniem wystarczy na długi czas 🙂
Przypominamy że nasze chipsy jabłkowe można zakupić w sklepach oraz hurtowo. Zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Suszarni owoców Rozvita
Regulamin :

Regulamin konkursu „Moje ulubione zwierze”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest właściciel marki Rozvita firma P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość

Polska

cel konkursu: Promocja produktów marki Rozvita

Nagrody ufundowane są przez P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz
ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość Polska
Osoba do kontaktu: Ewelina Kondrakiewicz-Matwiej kontakt@rozvita.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach
organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich
pierwsze publiczne wykorzystanie.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Konkurs trwa od 16.04.2020 do 30.04.2020

Polega na wysłaniu w wiadomości na profil Rozvita-Roztoczańska Vitamina zdjęcia pracy pod tytułem „Moje ulubione zwierze”

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy z uwzględnieniem że praca zostanie wykonana prze osobę niepełnoletnią a przedstawiciel ustawowy lub rodzic prześle ją w wiadomości na profil Rozvita-Roztoczańaska Vitamina
 • w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatorów
 • każdy może wysłać nieograniczoną ilość prac
 • prace tematyczną „Moje ulubione zwierze” można wykonać dowolną techniką a jej zdjęcie przesłać na profil facebook Rozvita-Roztoczańaska Vitamina
 • wygrywa praca która uzyska jak największą ilość komentarzy
 • jeden profil może wystawić jeden komentarz pod pracą,
 • zwycięską pracę udostępnimy na profilu Rozvita-Roztoczańaska Vitamina 1.05.2020
 • nagroda będzie do odebrania w biurze firmy tj: P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość 

Nagrody

30 paczek 30 gramowych chipsów suszonych Rozvita. O wartości łącznej 90zł

 • brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
 • brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego
 • uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych (np. adres do wysyłki)
  Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w
  przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.

Reklamacje

 • Reklamacje można składać do 15.05.2020r. Listownie na adres P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. namysłowskiego 2 22-400 Zamość do Eweliny Kondrakiewicz-Matwiej. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis

Postanowienia końcowe

 • Każdy uczestnik wysyłający prace ma obowiązek akceptacji regulaminu, jeśli uczestnik chce wziąć udział w zabawie
 • Prace zostaną udostępnione na publicznym profilu Rozvita- Roztoczańska Vitamina z opisem imienia, lub przydomku twórcy pracy oraz wieku – nie musi być ono zgodne z rzeczywistością
 • w kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Liczy się Wasza kreatywność 🙂