Regulamin konkursu „Konkurs Mikołajkowy”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest właściciel marki Rozvita firma P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość, Polska

cel konkursu: Promocja produktów marki Rozvita

Nagrody ufundowane są przez P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz
ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość Polska
Osoba do kontaktu: Ewelina Kondrakiewicz-Matwiej kontakt@rozvita.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach
organizowanych w celu popularyzacji funduszy unijnych oraz zgodą na ich
pierwsze publiczne wykorzystanie.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Konkurs trwa od 01.12.2020 do 15.12.2020

Polega na wysłaniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Rozvita-Roztoczańska Vitamina zdjęcia pracy pod tytułem „List do Świętego Mikołaja” i oznaczeniu minimum 2 osób w komentarzu.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy z uwzględnieniem że praca zostanie wykonana prze osobę niepełnoletnią a przedstawiciel ustawowy lub rodzic prześle ją w wiadomości na profil Rozvita-Roztoczańaska Vitamina lub pocztą na adres : Suszarnia Owoców Michalów Kolonia 53B 22-640 Rachanie
 • w konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin organizatorów
 • każdy może wysłać nieograniczoną ilość prac
 • prace tematyczną „List do Świętego Mikołaja” można wykonać dowolną techniką a jej zdjęcie przesłać na profil facebook Rozvita-Roztoczańaska Vitamina w komentarzu pod postem informującym o konkursie: https://www.facebook.com/RoztoczanskaVitamina/posts/420891349318357
 • wygrywają 3 prace która zostanie wybrana przez komisję w składzie: Lena Żukowska, Ewelina Kondrakiewicz-Matwiej, Katarzyna Mroczka
 • dodatkowo 3 osoby które zaproszą do zabawy największą liczbę osób w komentarzu pod postem konkursowym otrzymują dodatkowe nagrody w formie paczek chipsów jabłkowych Rozvita.
 • zwycięską pracę udostępnimy na profilu Rozvita-Roztoczańska Vitamina 15.12.2020https://www.facebook.com/RoztoczanskaVitamina/posts/420891349318357
 • nagroda będzie do odebrania w biurze firmy tj: P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość do dnia 20.12.2020 
 • praca konkursowa musi być przekazana podczas odbioru nagrody organizatorowi konkursu. 

Nagrody

3 paczki 1000 gramowych chipsów suszonych Rozvita. O wartości łącznej 156zł

 • brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
 • brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego
 • uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych (np. adres do wysyłki)
  Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w
  przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.

Reklamacje

 • Reklamacje można składać do 15.05.2020r. Listownie na adres P.W. Budmat Sp. J Tadeusz Rozmus Józef Małysz ul. namysłowskiego 2 22-400 Zamość do Eweliny Kondrakiewicz-Matwiej. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis

Postanowienia końcowe

 • Każdy uczestnik wysyłający prace ma obowiązek akceptacji regulaminu, jeśli uczestnik chce wziąć udział w zabawie
 • Prace zostaną udostępnione na publicznym profilu Rozvita- Roztoczańska Vitamina z opisem imienia, lub przydomku twórcy pracy oraz wieku – nie musi być ono zgodne z rzeczywistością
 • w kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego